Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm

Genom att installera det integrerade säkerhetssystemet R-CARD M5 MEGA har man på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm fått en flexibel lösning som är enkel att växa med.

På ett sjukhus har man krav på öppenhet och tillgänglighet samtidigt som det måste vara säkert och tryggt för patienter, besökare och anställda. Det här ställer givetvis extra höga krav på hur man utformar säkerheten.

Capio S:t Görans sjukhus är det första och enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. Sjukhuset, med omkring 1 700 fast anställda medarbetare, har cirka 310 vårdplatser och tar varje år emot cirka 200 000 patienter. På området finns även andra vårdverksamheter som inte ingår i det Capioägda akutsjukhuset. Det gäller bland annat Stockholms läns psykiatriska akutmottagning och Beroendeakuten, som är en akutmottagning för patienter med missbruksproblem. Om all personal räknas in arbetar totalt cirka 4 000 personer på sjukhusområdet.

– Vi har avtal om att ansvara för säkerheten med alla enheter på området. Det är ett stort område att säkra upp. Totalt handlar det om 18 byggnader, ofta sammanlänkade med kulvertar, berättar Sven Kamperin, säkerhetschef på Capio S:t Görans sjukhus.

Ville ha möjlighet att växa

När det gäller passersystem och larm har man, sedan många år tillbaka, valt RCO och det integrerade systemet R-CARD M5 MEGA. Ansvarig för alla säkerhetsinstallationer på Capio S:t Görans sjukhus är Exista Säkerhet.

– Capio S:t Görans sjukhus var en av våra första kunder när vi startade Exista för fem år sen. Det började med några enstaka kortläsare som skulle bytas ut. Man var inte nöjd med sitt befintliga passersystem utan ville ha förslag på ett annat fabrikat, som man skulle ha möjlighet att växa med. Dessutom hade man 100 separata larmanläggningar att hålla reda på. Vi föreslog RCO:s system R-CARD M5 MEGA då vi vet att det är flexibelt med passersystem och inbrottslarm integrerat i samma system, säger Niclas Jansson på Exista.

– Viktigt för oss när vi beslutade att gå över till RCO var att det var ett öppet och bakåtkompatibelt system, så att man enkelt och kostnadseffektivt skulle kunna uppgradera anläggningen framöver, säger Sven Kamperin.

550 RCO-läsare

Totalt är det cirka 8 000 dörrar på sjukhusområdet, varav cirka 550 i dag är försedda med RCO-läsare. Alla dörrar i skalet och de som skyddar en zon har kortläsare. Dessutom är inbrottslarm, överfallslarm och akutlarm med mer än 3 000 larmpunkter integrerat.

– Tidigare hade vi magnetkortsläsare, med följden att vi fick stora kostnader för att byta ut utslitna magnetkort. Men nu är det beröringsfria Mifare-läsare som gäller. Vi kan då använda våra så kallade SITHS-kort, som används som id-handling, för inloggning på datorer och så vidare även för inpassering. Förra året började vi konvertera alla RCO-läsare till beröringsfritt. Det gick mycket smidigt då vi bara bytte front på läsarna, utan att behöva röra den bakomliggande tekniken, säger Sven Kamperin.

Spårbarhet viktigt

I dag har sjukhuset 140 larmanläggningar varav hälften är integrerade med RCO-systemet. Dessa kan nu programmeras centralt, istället för att som tidigare gå ut till varje anläggning. Men annars är det de som sitter på avdelningen som lokalt ”äger” sin anläggning. Centralt så äger man infrastrukturen och administrerar anläggningen.

– Det är hela tiden en avvägning om vilka områden som ska vara öppna och vilka som ska vara stängda. Vi måste ha hög tillgänglighet. Alla avdelningar har en reception för att ta emot besökare medan vårdavdelningar är låsta. Dagtid öppnar anställda och betrodda besökare med kod medan det övrig tid krävs kort och kod. På insidan har vi en tidsfördröjd öppningsknapp för utpassage. Tidsfördröjningen är för att dementa inte ska kunna ta sig ut, säger Sven Kamperin och fortsätter:

– Vid alla zoner ska vi ha spårbarhet medan vi inne på många dörrar kan ha enklare säkerhet med endast kod.

Hög driftsäkerhet

– Anläggningarna på Capio S:t Görans sjukhus byggs ut hela tiden och vi har minst en man på plats för jämnan för uppdateringar. Nästa steg är nu att man även vill integrera kameraövervakning i RCO-systemet, säger Niclas Jansson.

– Vi är mycket nöjda med RCO-systemet och det håller vad man lovat. Vi har enkelt kunnat göra en kostnadseffektiv modernisering av systemet och driftsäkerheten är mycket hög. När vi utfört reservkraftsprov har kanske en av 550 läsare fallerat och då normalt orsakat av ett defekt batteri. Det är ett mycket bra betyg. Med andra fabrikat har detta test ofta inneburit större problem. Nu fortsätter vi med att uppgradera säkerheten på sjukhuset genom att integrera fler larmanläggningar, i högre utsträckning även installera kortläsare på innerdörrar och integrera kameraövervakning i systemet, avslutar Sven Kamperin.