Danderyds sjukhus i Stockholm

På ett sjukhus är många människor i rörelse, dygnet runt, årets alla dagar. Det ställer stora krav på säkerheten. Personal och besökare måste känna sig trygga samtidigt som egendom ska skyddas. På Danderyds sjukhus stänger man ute obehöriga med hjälp av ett passersystem från RCO. Sjukhusets satsning på säkerhet är också något som har gett resultat.

Danderyds sjukhus är ett stort akutsjukhus i Stockholm. På sjukhusområdet arbetar cirka 4 500 anställda och hela sjukhusomorådet omfattar ett 50-tal byggnader. Givetvis ställer detta stora krav på säkerheten och val av system. När det gäller att hålla objudna gäster ute blev lösningen ett passersystem från RCO. Med hjälp av det håller man bland annat på ett enkelt sätt kontroll på vilka som är behöriga för tillträde till respektive avdelning. LH Electronic Alarm har projekterat och installerat anläggningen som i dag omfattar cirka 420 läsare totalt.

Passersystem istället för nycklar

– Stockholms läns landsting har ramavtal med LH Electronic Alarm sedan 1996. De hjälper oss med all teknisk säkerhet här på Danderyds sjukhus, framför allt passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning. 1996 började vi se över möjligheten att, på ett flexibelt sätt, låsa i större utsträckning än tidigare och istället för nycklar använda passerkort. Fördelen med detta är ju framför allt att man enkelt kan spärra kort som kommit på avvägar. Dessutom är det enklare med ett passersystem då det kan hanteras centralt från ett ställe, säger Anders Andersson, säkerhetschef på Danderyds sjukhus.

Det började med att man lät LH Electronic Alarm installera passersystem i skalet. När sedan flera ansvariga inom sjukhuset upptäckte fördelarna med systemet var det snabbt allt fler avdelningar som ville hänga på.

– I dag är alla avdelningar anslutna till ett och samma RCO-system. Totalt är det cirka 420 läsare installerade i samtliga byggnader. Vi har läsare på allt ifrån dörrar till vårdavdelningar, omklädningsrum, hissar och garage till parkering och medicinskåp. Även inbrottslarmet styrs med hjälp av kortläsarna. För kommunikationen använder vi sjukhusets datanät till anläggningen, som även innefattar Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Totalt har vi fem klienter som kan administrera programmet, säger Anders Andersson.

Mifare nästa steg

– Från början lät vi installera RCO:s passersystem TL40 i sjukhuset. Sedan har det byggts på i etapper. För tre år sedan bytte vi till M5 och har också bytt alla läsare till senaste versionen. Nästa steg blir att gå över till läsare med Mifare-teknologi, säger Anders Andersson.

– Vi bytte till M5 för att man gick i taket när det gällde antalet behörighetszoner. Med det nya systemet har vi inga begränsningar utan kan bygga ut det i princip hur stort som helst. En annan stor fördel är att man med det nya passersystemet kan överföra data väldigt mycket snabbare, säger Lars Ihd på LH Electronic Alarm AB.

Enkelt att uppgradera

– Det var enkelt för oss att byta till det nya systemet. Det enda som behövdes var att byta kretskortet i undercentralerna och byta ut läsarna. Vi kunde använda samma kablage som tidigare vilket gjorde det hela mycket kostnadseffektivt. RCO:s passersystem har varit väldigt stabilt och säkert, speciellt sedan vi gick över till det nya systemet. Dessutom är strömförsörjningen försedd med batteribackup plus att sjukhuset givetvis även har reservkraft, säger Lars Ihd.

Sjukhuset har fem domäner och 30 IP-moduler som systemet går över. Det är sammanlagt cirka 5 000 personer som har passerkort och är registrerade i systemet. Förutom anställda är det hantverkare och andra som arbetar tillfälligt i fastigheterna som måste ha tillträde.

– Då det är många personer i systemet är det också behov av många behörighetszoner. Vi har mellan 200–300 olika zoner. Vi nyttjar också möjligheten att endast ge tillträde till vissa lokaler under viss tid (från ett datum till ett annat). Det kan exempelvis gälla hantverkare som tillfälligt är och arbetar i fastigheten. Totalt sex personer arbetar med kortadministration på sjukhuset, säger Anders Andersson.

Serviceavtal

– Verksamheten är ju igång dygnet runt och alla säkerhetssystem måste alltid fungera. Därför sköter LH Electronic Alarm service även efter kontorstid. Vi har tecknat serviceavtal med LH Electronic Alarm som innebär att funktionskontroller utförs kontinuerligt för att upprätthålla god kvalitet och funktion i systemet, säger Anders Andersson.

Nästa steg är att alla anställda i år kommer få ett nytt e-tjänstekort, som bland annat skall användas för att logga in på datorer, som legitimation med mera. Dessutom ska det användas i passersystemet. Man kommer då byta till RCO:s beröringsfria läsare med Mifare-teknologi. Även det blir en enkel uppgradering då man kan använda den befintliga bottenplattan i läsarna.

En satsning som gett resultat

– Vi ser tydligt att vår satsning på ökad säkerhet gett resultat. Kurvan med inbrottsförsök och stölder går stadigt nedåt och vi har inte längre några tillgrepp av bilar sedan vi installerade bom och kortläsare till parkering och garage. Vi är nöjda med passersystemet och med uppgraderingen till Mifare blir det snart ännu vassare, säger Anders Andersson.

– Det finns flera anledningar till att vi arbetar med RCO. Framför allt tycker jag det är viktigt att det är ett öppet system. Detta är inte minst viktigt när det gäller offentliga upphandlingar. Det är inte rätt att installera ett system som bara en installatör har tillgång till att leverera. Sedan tycker jag också att RCO med M5 nu är med bland de stora spelarna på marknaden, säger Lars Ihd.