K-rautas butiker i Sverige

På byggvaruhuset K-rauta spelar medarbetarna en mycket central roll och det är viktigt för företaget att ha utbildad och motiverad personal. Detta gäller inte minst inom företagets säkerhetsarbete.

I maj 1996 öppnade K-rauta sitt första varuhus i Sverige. Under åren har konceptet utvecklats och varuhusen har blivit större och fått ett bredare sortiment. I dag har man 20 varuhus runt om landet.

Standardmodell

När det gäller säkerheten arbetar företaget mycket målmedvetet och professionellt. Ansvarig för säkerheten på K-rauta är säkerhetschefen Patrik Berts. Han har arbetat med säkerhet i 15 år. Först i bevakningsbranschen, därefter på Silja Line och sedan 2005 på K-rauta.

– När jag började arbeta som säkerhetschef på K-rauta fanns det ingen övergripande strategi över hur säkerhetsarbetet skulle bedrivas och hur butikerna skulle vara utrustade. Jag startade därför med att göra en enkel riskanalys och punkta ned vilka hot och risker som fanns för företaget. Med utgångspunkt från det har vi sen arbetat fram en standardmodell när det gäller säkerhet på K-rauta, alltifrån typ av system till utbildning, säger Patrik Berts.

Tidigare hade man olika installatörer av säkerhetssystem i de olika butikerna och oftast ingick säkerheten i totalentreprenaden, vilket inte var en bra lösning. Här kunde man sällan påverka vad man fick för säkerhetssystem, vilket givetvis innebar att man hade en bred flora av system i de olika butikerna. Numera har K-rauta brutit ut säkerheten från totalentreprenaden.

– Mitt råd är att alltid lyfta ut säkerheten ur totalentreprenaden. Det är först då man kan ställa de rätta kraven, säger Patrik Berts.

En ansvarig installatör

En av de första åtgärderna blev att välja en säkerhetsinstallatör för samtliga butiker. Valet föll på Professionell Säkerhet AB, som nu samarbetat med K-rauta ett antal år.

– Vi är ju en butikskedja och detta måste genomsyra även säkerhetstänkandet. Därför ville vi ha en ansvarig installatör för alla butiker och dessutom samma typ av säkerhetssystem så långt som möjligt. Det blir enklare om personal flyttar från en butik till en annan att de känner igen sig även när det gäller säkerhetsutrustningen. Sedan blir det givetvis bättre totalekonomi samt enklare att budgetera och underhålla. Har man samma system överallt är det enklare att hålla reda på exempelvis när service behöver utföras, batterier ska bytas och så vidare. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Professionell Säkerhet. De är ansvariga för all installation och service på samtliga våra butiker och sköter detta mycket bra, säger Patrik Berts.

Lennart Eklöf är säljare på Professionell Säkerhet och den som är K-rautas kontaktperson:

– K-rauta är en mycket tacksam kund att jobba med. De har höga krav och vet vad de vill ha. Det är mycket ordning och reda och man får alltid klara direktiv om till exempel vem som ska ha behörighet var och liknande. Man är proaktiv i sitt säkerhetsarbete helt enkelt, säger han.

Professionell Säkerhet har utrustat K-rautas butiker med RCO:s passersystem R-CARD, med mellan 15–25 Prox-läsare per butik. Det gäller läsare till främst ytterdörrar samt dörrar in till kontor och lagerutrymmen.

– Vi har valt R-CARD då systemet passar den tuffa miljön i våra butiker. Det är driftsäkra system med bra funktioner, användarvänligt och med tåliga läsare. Vi har under årens lopp även provat andra fabrikat, men RCO håller i långa loppet, säger Patrik Berts.

Nytänkande lösningar

Förutom att personalen öppnar dörrar med sina Prox-brickor använder man också samma bricka för att stämpla in och ut på jobbet.

– Ja, det är ett exempel på att vi försöker kombinera så mycket som möjligt i det vi gör. Vi försöker alltid tänka helhet och vad vi kan ge till andra verksamheter inom företaget. Ett annat exempel är att man på bildskärmar som används till kameraövervakning även visar reklambudskap. Vi försöker helt enkelt ändra synsättet på säkerhet som en kostnad till att det även kan främja affärerna. IP-tekniken kan exempelvis främja både IT-avdelningens och säkerhetsavdelningens satsningar. I dagens hårda konkurrens är man tvungen att tänka nytt, säger Patrik Berts.