Ronald McDonald Hus i Göteborg

Vid utbyggnaden av Ronald McDonald Hus i Göteborg installerades RCO:s passersystem i skalet på byggnaden och även vid dörrarna till familjerummen. I och med det ersattes nycklarna med taggar och man fick därmed en säkrare anläggning, med enklare administration och minskade kostnader för underhåll.

Ronald McDonald Hus ligger intill Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Till sjukhuset remitteras sjuka barn från hela landet och på Ronald McDonald Hus kan de under behandlingsperioderna bo tillsammans med sina familjer, under dagar, veckor eller längre perioder.

Ett ”hem hemifrån”

– Hos oss har familjerna möjlighet att sova i sköna sängar, laga sin egen mat, tvätta sina kläder och koppla av i en hemlik och trygg miljö. Vi erbjuder ett ”hem hemifrån” där de kan samla kraft mellan de tuffa behandlingstillfällena. Samtidigt har de möjlighet att träffa andra familjer i liknande situation och dela erfarenheter samt ge stöd åt varandra, säger Anna-Karin Norrman, verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg och fortsätter:

– Varje år bor det mellan 600–700 familjer hos oss under längre eller kortare behandlingstider. Västra Götalandsregionen är det största upptagningsområdet men familjer kommer även från övriga Sverige och vi har också haft gäster från Norge och Island. Sedan man centraliserat specialistsjukvården för barn i allt större utsträckning har det blivit bättre vårdresultat vilket gjort att efterfrågan på att få bo hos oss också ökat allt mer.

Bygga ut

Tidigare hade man totalt 29 familjerum. Ständig platsbrist och kösituation gjorde att man beslutade att bygga ut anläggningen. 

– Ronald McDonald Hus i Göteborg ägs och drivs av en fristående icke-vinstdrivande stiftelse och får landstingsbidrag för att driva verksamheten. Så för den dagliga verksamheten är vi inte beroende av insamlingar, men en sådan här utbyggnad kräver helt andra typer av insatser. Vi hade en kalkyl för utbyggnaden på 27 miljoner kronor. Av detta har Ronald McDonalds Barnfond bidragit med cirka 10 miljoner och Ronald McDonalds globala organisation stöttar också. Resten finansieras genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser och aktiviteter som vi deltar i. Hockeymålvakten Henrik Lundqvist är en engagerad ambassadör för Ronald McDonald Hus och har också genom sin välgörenhetsstiftelse bidragit med drygt 700 000 kronor.

– Vi har alltid jobbat med sponsorer och inför det här projektet fick vi tänka till ordentligt och vara kreativa. Till att börja med bjöd vi in vår huvudentreprenör och underentreprenörer för att gå igenom projektet, vad de kunde bidra med och vad vi kan ge i utbyte. Vi är måna om att bägge parter ska vinna på en sponsorrelation, säger Anna-Karin Norrman.

Många företag sponsrar

Många företag ställde upp för den goda sakens skull och gick in som sponsorer och skänkte tid, material, produkter och kunskap till projektet. På Ronald McDonald Hus i Göteborg syns företagen med ingraverat namn på tennlöv i ett ”sponsorträd”, de största sponsorerna har fått namnge de nya rummen och alla sponsorer har möjlighet att använda huset som ett referensprojekt. Bergendahls El gick in som sponsor när det gällde elinstallationerna och de kontaktade i sin tur Nokas när det gällde installationen av passersystem och låsning.

– Bergendahls El frågade oss om vi ville vara med och för oss kändes det självklart att kunna vara med och bidra. Vi hade ett gemensamt möte tillsammans med Bergendahls El och de ansvariga på Ronald McDonald Hus där vi gick igenom förutsättningarna och vilka krav man hade, säger Marcus Andersson, säljare på Nokas.

Problem med nycklar

– I det befintliga huset hade vi nycklar, både för att komma in i fastigheten och för att komma in på rummen. Och förutom familjerna som bor här så är vi 15 anställda och har dessutom ett 45-tal volontärer, så det blir många nycklar. Men att ha nyckellåsning skapade många problem – nycklar tappades, man glömde att lämna igen dem och ofta kärvade låsen. Det kändes framför allt inte bekvämt att inte veta om nycklar var på drift. Vi tyckte det vore smartare med ett passersystem, där man använder en tag för att öppna. Om taggen försvinner kan den ju enkelt spärras ut vilket gör det säkerhetsmässigt mycket bättre, säger Anna-Karin Norrman. 

Självklart att vara sponsor

RCO är en av Nokas huvudleverantörer och därför var det självklart att de kontaktades.

– RCO är en av våra största leverantörer och vi har bra kontakt med deras säljare i Göteborg, Tobias Nilo och Martin Planvall. Dessutom har de produkter som skulle lämpa sig perfekt för det här objektet. Jag talade därför med RCO och frågade om de också kunde tänka sig att gå in som sponsor, säger Marcus Andersson. 

– Vi tackade ja direkt. Det här är för en god sak som vi gärna ville vara med och stötta. Vi gick därför tillsammans med Nokas in som guld-sponsor till projektet och levererade passersystem både för skalet och till innerdörrar. Totalt är det ett 50-tal läsare offline och ett 15-tal läsare online, säger Tobias Nilo, säljare på RCO.

NoKey offline innebar enkel installation

För att det skulle bli en enhetlig helhetslösning beslöts det att passersystemet även skulle omfatta den befintliga delen.

– Det blev en bra lösning med RCO:s system och kombinationen av online- och offline-läsare. För innerdörrar valde vi NoKey offline som innebar enklast möjliga installation. Det blev en kostnadsbesparing vad gäller installationen då inga kablar behövde dras, vi slapp göra åverkan på dörrar och det gick fort, det var bara att montera den batteridrivna NoKey offline på den befintliga låskistan. Den snabba installationen innebar också den fördelen att vi störde verksamheten i huset minimalt, säger Mikael Bengtsson, projektledare på Nokas Teknik.

Enkelt att hantera 

Det nya huset, med 13 fler efterlängtade familjerum och gemensamma utrymmen, invigdes den 18 augusti. På plats fanns bland annat ishockeymålvakten och ambassadören för Ronald McDonald Hus, Henrik Lundqvist, för att klippa bandet.

– Det känns fantastiskt att vi nu i och med utbyggnaden har möjlighet att kunna ta emot ytterligare 250 familjer varje år, säger Anna-Karin Norrman och fortsätter:

– Vi är mycket nöjda med passersystemet. Det fungerar bra och är enkelt att hantera. Vi kan lätt lösa allt vid datorn, som att programmera in rätt behörighet i en tag och spärra ut taggar. Tidigare behövde vi åka till låssmeden så fort en ny nyckel skulle göras. Det här känns mer modernt och säkert samtidigt som det blir lägre kostnader med taggar istället för nycklar.