Tärkeitä tietoja kulunvalvontajärjestelmien järjestelmävastaaville, jotka käyttävät RCO Access -mobiilisovellusta

Niiden, jotka käyttävät kulunvalvontajärjestelmässään RCO Access -sovellusta, on tärkeää tietää, että 4. lokakuuta lähtien itse allekirjoitettua SSL-sertifikaattia ei enää voi käyttää Google Android -alustoilla. Sertifikaatin täytyy olla allekirjoittanut niin sanottu varmenneviranomainen (CA) tai sertifikaatin myöntäjä.

Jos käytössä on jo sertifikaatin myöntäjän sertifikaatti ja tämä on määritetty IIS-asetuksissa, tämä ilmoitus voidaan ohittaa.

Muussa tapauksessa on erittäin tärkeää, että toimiin ryhdytään mahdollisimman pian. Toimenpiteet on tehtävä viimeistään 3. lokakuuta. Jos mitään ei tehdä, peruskäyttäjät eivät voi ohjata ovia RCO Access -sovelluksen avulla.

Sertifikaatin hankinta

Jos organisaatiollasi ei ole SSL-sertifikaattia, voit hankkia sen noudattamalla alla olevia ohjeita.

Voit myös hankkia sertifikaatin esimerkiksi seuraavista organisaatioista ja määrittää sen käyttöön alla olevan kohdan Sertifikaatin määrittäminen IIS-asetuksissa mukaisesti.

Huomaa, että sertifikaattiin liittyen tarjolla on eri menettelytapoja, erilaisia ratkaisuja sekä eri hintaluokkia. Jos et tunne aihepiiriä, verkossa on siitä runsaasti tietoa saatavana.

 1. Käynnistä Internet Information Services (IIS) -käsittelijä.

 2. Merkitse ylinnä vasemmalla oleva solmu valituksi.

 3. Kaksoisnapsauta kohtaa Servercertifikat keskiruudun alaosassa.

 4. Valitse oikealla olevasta valikosta Luo sertifikaattipyyntö ja noudata ohjeita sertifikaattipyyntöä varten.

  Bittipituutta ei yleensä saa muuttaa oletusarvosta 1024.

Sertifikaattipyynnön lopettaminen

Kun saat vastauksen sertifikaatin myöntäjältä, siirry ohjelmaan edellä kuvatulla tavalla ja valitse Lopeta sertifikaattipyyntö vaiheessa 4. Noudata ohjeita.

Sertifikaatin määrittäminen IIS-asetuksissa

Sen jälkeen kun sertifikaatti on rekisteröity edellä kuvatun mukaisesti, se on myös määritettävä sivuston sidoksissa:

 1. Käynnistä Internet Information Services (IIS) -käsittelijä.

 2. Laajenna vasemmalla oleva solmu ja merkitse solmu valituksi maapallosymbolilla () kohdassa Sivustot.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa valikossa Sidonnat-kohta. Sivuston sidonnat -valintaikkuna avautuu.

 4. Lisää sidonta:

  1. Napsauta Lisää-painiketta.

  2. Valitse kentässä Tyyppi vaihtoehto https. (Jätä kentän IP-osoite valinta Kaikki määrittämättä jäljelle. Jätä kentän Portti valinta 443 jäljelle.)

  3. Valitse SSL-varmenne-kentässä uusi sertifikaatti.

  4. Napsauta OK -painiketta ja sulje valintaikkuna.

 5. Laajenna Web-oletussivusto (Default Web Site) vasemmanpuoleisessa ruudussa ja merkitse M5UserAPI valituksi.

 6. Kaksoisnapsauta kohtaa SSL-asetukset.

 7. Merkitse kohta Vaadi SSL valituksi. (Jätä muut asetukset ennalleen.)

 8. Napsauta oikeanpuoleisessa valikossa kohtaa Käytä.

Kysymyksiä?

Tämä menettely on tarpeen käytettäessä kaikkia mobiilisovelluksia Android-alustalla, ja pian myös iOS-alustalla. Siten verkosta löytyy runsaasti asiaan liittyvää tietoa.

Lue lisää sertifikaatista esimerkiksi osoitteessa https://https.se/faq.php.

Voit myös ottaa yhteyttä RCO:n tukipalveluun.